Partner login

Rekisteriseloste

Wibe Ladders - Suomi

Henkilötietolaki 10 ja 24 § perustuva rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Hultafors Group Finland Oy

Yhteystiedot

Hultafors Group Finland Oy
Lars Sonckin kaari 16, Stella Businesspark, Talo Terra
02600 Espoo, Suomi Finland

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriasioista vastaa väliaikaisesti
Toimitusjohtaja Kristina Parkkonen

Yhteystiedot


Lars Sonckin kaari 16, Stella Businesspark, Talo Terra
02600 Espoo, Suomi Finland
Puh. 040 5885333

Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on yhteydenpito, viestinnälliset ja markkinoinnin edellyttämät toimet.

Rekisterin tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään sekä luotettavista lähteistä. Ulkopuolisten palvelun tarjoajien pitämistä rekistereistä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää käyttötarkoituksen mukaiset edellyttämät tiedot, kuten:

. titteli/asema
. nimi
. yritys/työnantaja
. yhteystiedot (sähköpostiosoite)
Tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole. Tietoja ei luovuteta Hultafors Group Finland Oy:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen sekä kielto-oikeus
Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu (Henkilötietolain 30 §). Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen pyyntö.
Henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset 26 §:ssä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisterin suojaus
Tietoja säilytetään suojatuissa ja valvotuissa olosuhteissa.

Sähköiset rekisteritiedot ovat laillisilla tietoturvakeinoilla suojattu.

Kysy meiltä