Partner login

Rekisteriseloste

Wibe Ladders - Suomi

Henkilötietolaki 10 ja 24 § perustuva rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Hultafors Group Finland Oy

Yhteystiedot
Hultafors Group Finland Oy
Konalantie 47 E
00390 Helsinki, Suomi Finland

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marketing Communication Specialist
Johanna Nihti
johanna.nihti@hultaforsgroup.fi

Yhteystiedot
Konalantie 47 E
00390 Helsinki, Suomi Finland
Puh. 020 741 0130

Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on yhteydenpito, viestinnälliset ja markkinoinnin edellyttämät toimet.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään sekä luotettavista lähteistä.  Ulkopuolisten palvelun tarjoajien pitämistä rekistereistä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää käyttötarkoituksen mukaiset edellyttämät tiedot, kuten:

. titteli/asema 
. nimi
. yritys/työnantaja 
. yhteystiedot (sähköpostiosoite) 

Tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole. Tietoja ei luovuteta Hultafors Group Finland Oy:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen sekä kielto-oikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu (Henkilötietolain 30 §). Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen pyyntö. 

Henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset 26 §:ssä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään suojatuissa ja valvotuissa olosuhteissa. 

Sähköiset rekisteritiedot ovat laillisilla tietoturvakeinoilla suojattu.

Kysy meiltä