Partner login

Lain ja säädösten vaatimukset

Wibe Ladders - Suomi

Ruotsin tekninen tutkimuslaitos SP testaa säännöllisesti kaikki tuotteemme voimassa olevien standardien mukaista tyyppihyväksyntää varten. Lisäksi testaamme ulkopuolisessa valvonnassa tuotteitamme jatkuvasti itse varmistuaksemme siitä, että ne pitävät kaiken sen minkä lupaamme.mies kantaa porrasjakkaraaRuotsin työympäristöä koskevassa lainsäädännössä on määritelty työnantajan ja muiden työsuojelusta vastaavien tahojen velvollisuudet ehkäistä työperäisiä terveyshaittoja ja tapaturmia.

Ruotsin työtympäristöviraston määräyksessä AFS 2004:3 on yksityiskohtaiset vaatimukset ja velvollisuudet, joita sovelletaan työympäristöön tikkaiden ja rakennuspukkien osalta. Kaikki tuotteemme täyttävät nämä tiukat vaatimukset ja meillä on lupa merkitä ne tarralla, joka kertoo tikkaiden olevan hyväksyttyjä.

Meille on tärkeintä se, että sinä tiedät meidän ajatelleen turvallisuuttasi joka askeleella..

Tyyppitarkastettu.

Ruotsin tekninen tutkimuslaitos (SP) on organisaatio, jonka tehtävänä on tarkastaa, täyttävätkö tuotteet ja rakenteet niille asetetut turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Testeissä otetaan huomioon sekä ruotsalaiset että kansainväliset määräykset.

Tikkaat tarkastetaan eurooppalaisen standardin EN 131 ja sitä vielä tiukemman ruotsalaisen standardin SS2091 perusteella. Siirrettävien tikkaidemme sertifikaattinumero on 102 102.

SP Tyyppitarkastus AFS 2004:3Tyyppitarkastus, tikkaat, työpukit ja jakkarat.

Kun SP tarkastaa tikkaat se tapahtuu Eurooppalaisen standardin EN-131, sekä tiukemman Ruotsalaisen standardin SS2091, mukaan. Nämä vaatimukset asettaa Ruotsin työturvallisuuslaitos määräyksessään AFS 2004:3 turvallisuutesi takia.

Kaikki tikkaamme, työpukkimme sekä jakkaramme täyttävät nämä tiukat vaatimukset ja saavat siten tarran joka kertoo että tikkaat on hyväksytty. Siirrettävien tikkaidemme sertifikaattinumero on 102 102.

SP Tyyppitarkastus AFS 1990:12Tyyppitarkastus, telineet.

Kaikki telineemme ovat tyyppitarkastettu AFS 1990:12 mukaan ja hyväksytty Ruotsalaisen standardin SSHD1004, kuormaluokka 3, mukaan. Telineittemme sertifikaattinumerot ovat 249402, 249403, 249405, 102104 ja 102105.

Tarkastus, kattotuotteet.

SP ControlSP, Ruotsin tekninen tutkimuslaitos, testaa ja sertifioi kattosuojatuotteita. Vaatimukset ovat esitettyinä SP:n "Sertifiointimääräykset kattotuotteille". Vaatimukset täyttävät tuotteet saadaan merkitä P-merkillä. Sertifikaattinumeromme kattosuojatuotteille on 102 101.

SP Control P-merkkiP-tarkastus.

P- merkki tarkoittaa että tuote täyttää vähintään laki- ja viranomaisvaatimukset, useimmiten myös korkeampia vaatimuksia. P-merkki kertoo että tuote on tyyppitarkastettu, ja että SP valvoo valmistajan omaa tarkastusta..

Kysele aina P-merkkiä kun haluat ostaa laatua. Siirrettävien tikkaiden P-merkkiä koskevat määräykset on määritelty sertifiointisäännössä SPCR 064. P-tarkastuksemme mukainen sertifikaattinumero on 102103.

Kysy meiltä