Partner login

Ohjeita telineet

Wibe Ladders - Suomi

hyväksytyt telineet - välttämättömyys

Kaikkien myynnissä olevien telineiden on oltava ajantasaisten standardien mukaisesti hyväksyttyjä.

ONKO SINUN TELINEESI HYVÄKSYTTY?

ajantasaiset standardit

Kaikki Wibe Ladders telineet on testattu Ruotsin Teknisen Tutkimuslaitoksen SP:n toimesta, testausrutiinin SPCR064 mukaisesti.

  • Telineemme täyttävät standardin EN 1004.
  • 

Ruotsin työympäristöviraston vaatimukset

Standardien lisäksi telineitä koskevat erilaiset määräykset. Mm. Ruotsin työympäristövirasto antaa viranomaismääräyksiä koskien telineiden ammattikäyttöä. Säädökset sisältävät myös vaatimuksia, jotka meidän telinevalmistajana otettava huomioon.

  • Telineitä koskee AFS 1990:12 ja asetukset AFS 1994:14; AFS 1995:07; AFS 2003:05 ja AFS 2004:4.

vaadittu dokumentointi ja työtelineen käyttöönotto ja kunnossapito

1.7.2006 lähtien Ruotsissa tuli voimaan tiukemmat telineitä koskevat säännökset. Ruotsin Työympäristöviranomainen on antanut tästä julkaisun ADI 512, jossa kerrotaan näiden sääntöjen merkitys. Julkaisu on ladattavissa ruotsinkielisenä Ruotsin Työympäristöviranomaisen (Arbetsmiljöverket) sivuilta pdf-tiedostona.

Suomessa telineiden käyttöönotosta ja kunnossapidosta ja siihen liittyvästä dokumentoinnista määritellään Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009

Tarkastetussa telineessä on oltava aina telikortti, jonka voi ladata .doc -muodossa VTT:n Internet-sivuilta http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/telinekortti.doc

Vna 205/2009, Liite 4

TYÖTELINEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KUNNOSSAPITO

Työtelineen käyttöönotossa ja kunnossapitotarkastuksessa on käytävä läpi ainakin seuraavaa:

1. Telineen yleistiedot:
1) telineen yksilöinti;
2) telineen sallittu kuorma.

2. Tarkastuskohde: Telineestä on tarkastettava seuraavat kohdat, merkittävä mahdolliset huomautukset ja milloin esitetyt korjaukset on tehty:
1) telineen käyttötarkoitukseen sopivuus;
2) käyttöohjeen mukaisuus;
3) rakennesuunnitelman mukaisuus;
4) käyttösuunnitelman noudattaminen;

Lisäksi muun muassa seuraavat yksityiskohdat on käytävä läpi:

5) perustukset;
6) pystytuet;
7) lujuuden, seisontavakavuuden ja jäykkyyden toteutus;
8) ankkurointi ja jäykistäminen;
9) rakenneosien liitokset;
10) nousutiet;
11) työtasot;
12) työtason kiinnitys telineen runkoon;
13) suojakaiteiden rakenne ja kunto;
14) jalkalista;
15) merkinnät ja kilvet;
16) alla olevan alueen tarvittava eristäminen;
17) muut kohdat, joista tarkastusluetteloa jatketaan tarvittaessa.

3. Tarkastukseen osallistujat:

1) työnantajan edustaja(t);
2) työntekijöiden edustaja(t); sekä mahdollisesti muut kuten
3) telinetyön työnjohtaja(t); ja
4) muut osallistujat.Kysy meiltä