Partner login

Wibe Ladders - turvallinen työympäristö

Wibe Ladders - Suomi

5. toukokuuta 2011 lähtien valikoidut Wibe Ladders työpukit, telineet ja tikkaat on varustettu "Bra arbetsmiljöval" ("Hyvä työympäristövalinta") -etiketillä. Tämä on tulosta Wibe Laddersin tekemästä yhteistyöstä Skanskan ja Ahlsellin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on lisätä työpukkien, tikkaiden ja telineiden käyttäjien turvallisuutta.

Keväällä 2010 Skanska Sverige AB ja Ahlsell aloittivat projektin, jonka tavoitteena on tarjota tuotteita, jotka edistävät turvallista työympäristöä ja ennen pitkää vaarallisten, riskejä lisäävien tuotteiden poistumista rakennustyömailta. Wibe Ladders tuli osaksi projektia, johtavana tikas ja työpukkivalmistajana, ja kolme yhteistyökumppania ovat loivat kaikki vaatimukset täyttävän tuotevalikoiman.

Keskitymme turvallisuuteen toimittamalla luotettavia tuotteita ja kertomalla asiakkaillemme, miten niitä käytetään oikein. Yhteisprojektissa Skanskan Sverige AB:n kanssa näimme mahdollisuuden jakaa turvallisuustietoutta laajemmalle samalla, kun rakennamme perustaa seuraavan sukupolven tikkaille, kertoo Robert Agerskog" Tuotepäällikkö Wibe Ladders.

Esimerkiksi Ruotsissa tapahtuu vuosittain noin 700 putoamisonnettomuutta tikkailta. Keskimäärin jokainen näistä aiheuttaa 50 päivän sairaspoissaolon. Ruotsin hallituksen, työympäristöasioitakin käsittelevän viraston, statistiikan mukaan vuosittain Ruotsissa on myös muutamia kuolemaan johtaneita tikasonnettomuuksia.

Osallistuminen turvallisuuden parantamiseen on tärkeä osa roolissamme työpukki- ja tikastoimittajana. Yhteiset standardit kaikille rakentajille paikallisesti ja toivottavasti pian myös koko alalle, tekevät turvallisuuden parantamisen helpommaksi alihankkijoille", sanoo Robert Agerskog.

Skanska ja Ahlsell ovat tiedottaneet paikallisille rakentaja-asiakkailleen projektista yhdessä pyynnön kanssa luoda yhdenmukainen toimintatapa alalle. Tämä on herättänyt suurta kiinnostusta ja lukuisat yritykset ovat jo ilmoittaneet aikovansa noudattaa esitettyjä valintaperusteita, kytkeä sen organisaatioonsa ja jatkaa tiedon levittämistä. Kaikki tuotteet, jotka täyttävät määritellyt standardit on esitelty ruotsinkielisessä online-kuvastossa: http://np.netpublicator.com/netpublication/n45377677.

"Kaikki tuotteet, joissa on "Bra Arbetsmiljöval" -etiketti ylittävät lainsäädännön vaatimukset sekä EU:n ohjeistuksen. Jokainen tuote on seurausta vuosien aikana kertyneestä tieto-taidosta, kokemuksesta ja tuotekehityksestä, joka on johtanut korkeimpaan mahdolliseen laatuun ja tämän päivän standardit täyttävään turvallisuuteen", sanoo Robert Agerskog.

Lisätietoja varten, ota yhteyttä Hultafors Group Finland Oy, Asiakaspalvelu, Puh 020 741 0130, :
Lehdistökontaktit Suomessa: : :

Julkaistu 05 toukokuuta 2011.

Kysy meiltä