Standardit

Tuotestandardi on asiakirja, joka sisältää tiedot siitä, kuinka tuote tulee suunnitella ja miten ne tulee testata. Erityyppisille tuotteille on tietenkin erilaisia standardeja. Alta voit lukea standardeista, jotka koskevat valikoimamme tuotteita. Periaatteessa standardi on vapaaehtoinen, mutta monissa tapauksissa se muuttuu pakolliseksi, kun siihen viitataan laissa.

Tikkaat

Tikkaiden suunnittelua säätelee eurooppalainen standardi EN 131. Siinä määritellään ensisijaisesti se, kuinka tikkaat tulee mitoittaa ja miten ne tulee testata. Eurooppalainen standardi ei kuitenkaan ole lakisääteinen vaatimus kaikissa Euroopan maissa. Ruotsalaisena valmistajana noudatamme eurooppalaisen standardin lisäksi myös ruotsalaista standardia SS 2091, jossa on tietyissä tapauksissa hieman tiukemmat vaatimukset.

Sertifikaatit osoittavat, mitkä tikkaat täyttävät mitkä osat ja versiot eri standardeista.

Työtasot

Työtasojen suunnittelua ohjaa eurooppalaisen tikasstandardin suhteellisen uusi alakohta, EN 131-7.

Telineet

Rakennustelineiden suunnittelua, testausta ja jossain määrin myös käyttöä säätelee eurooppalainen standardi EN 1004-1.

CE-merkintä

Saamme toisinaan kysymyksiä siitä, voidaanko tikkaat CE-merkitä. Vastaus on, että tikkaita ei voi varustaa CE-merkillä. Vain tuoteryhmät, joille on eurooppalaisella tasolla harmonisoitu standardi, voivat olla CE-merkittyjä ja tikkaat eivät kuulu tällaiseen tuoteryhmään. Katolle kiinteästi asennettavat tikkaat voivat kuitenkin olla CE-merkittyjä.

Julkisivuihin ja kattoihin asennetut tikkaat

Valikoimastamme löydät tikkaat, jotka on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi seinille ja katoille. Ne eivät kuulu samojen määräysten piiriin kuin muut tikkaamme.

Lue lisää julkisivuihin ja kattoihin kiinteästi asennettavista tikkaista.

Tuotteet, jotka eivät kuulu minkään standardin piiriin

Valikoimassamme on muutamia tuotteita, jotka eivät kuulu minkään standardin tai erityisen sääntelyn piiriin, joten niitä ei ole mahdollista sertifioida. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi alumiinilaatikot, kipsilevypukit, linjarit, säädettävä pukki 6000 ja laituritikkaat. Näiden tuotteiden myynnissä ja käytössä ei kuitenkaan ole ongelmia. Olemassa ei yksinkertaisesti ole standardia, joka säätelisi niiden suunnittelua.

Palo- ja pelastustikkaat – NOR-BAS

Palo- ja pelastuspalveluissa vaaditaan todella raskaaseen käyttöön suunniteltuja tikkaita, joiden on muun muassa oltava hyväksytty enemmän kuin yhdelle käyttäjälle kerrallaan. Tätä tikasvalikoimaa kutsutaan nimellä NOR-BAS, ja se on hyväksytty tämäntyyppisten tuotteiden oman SS-EN 1147 -standardin mukaisesti.

Hyvä valinta turvalliseen työskentelyyn – “Bra Arbetsmiljöval”

Bra Arbetsmiljöval on Ruotsin kansallisen rakentajien turvallisuusryhmän kehittämä merkki turvallisille tikkaille. Se ei ole lakisääteinen standardi vaan alan aloite, jota jotkut rakennusalan yritykset vaativat työntekijöitään ja alihankkijoitaan noudattamaan.