Tapaturmien yleisimmät syyt

Mitä paremmin yleisimmät tapaturmien syyt tunnetaan, sitä helpompi niitä on välttää. Tikkaisiin liittyvien tapaturmien viisi yleisintä syytä:

 • Vakauden menetys
 • Virheellinen käsittely ja pystyttäminen
 • Liukuminen, kaatuminen ja putoaminen
 • Tikkaan rakenteen pettäminen
 • Sähköiskuvaara
Tavallisimpien tikastapaturmien välttäminen.Tavallisimpien tikastapaturmien välttäminen.

Vakauden menetys

Nojatikkaat lepäävät kahta pintaa vasten: seinää ja maata tai alustaa. Peräti 75 prosenttia kaikista tikastapaturmista liittyy tikkaiden luisumiseen jommallakummalla näistä kahdesta pinnasta: joko pohja liukuu poispäin seinästä tai yläosa liukuu sivusuunnassa. Samoin vapaasti seisoviin tikkaisiin liittyviä tapaturmia hallitsee yksittäinen vahinkotyyppi: maaperä, jolle tikkaat asetetaan, on epätasainen tai muuten niin heikko, että se antaa periksi.

Nojatikastapaturmien tavallisia syitä

Muita yleisiä vakauteen liittyviä ongelmia:

 • Sääolosuhteet, mukaan lukien tuuli (ilmeisistä syistä) ja sade, jotka voivat lisätä liukastumisriskiä
 • Odottamaton tikkaisiin kohdistuva isku – kuten ovi, ajoneuvo tai ohikulkija
 • Liian paljon raskaita tai tilaa vieviä materiaaleja korkealla
 • Seisominen ylempänä kuin korkeimmalla turvallisella kohdalla, joka on 3–4 askelta tikkaiden yläosaa alempana.

Käsittely ja pystyttäminen

Huolimattomasti kuljetetut tikkaat voivat osua ihmisiin tai omaisuuteen matkalla käyttöpaikalle. Kaatuvat tikkaat voivat aiheuttaa vakavia vammoja niiden läheisyydessä oleskeleville. Tikkaat ovat suuria ja niiden kuljettaminen, kantaminen, pystyttäminen ja pois ottaminen on hankalaa. Erityistä varovaisuutta edellyttäviä tilanteita:

 • Tikkaita viedään työskentelypaikalle
 • Tikkaita pystytetään tai laitetaan pois
 • Tikkailla kannetaan esineitä ja materiaaleja.
Nojatikkaiden käsittely ja pystyttäminen

Liukuminen, kaatuminen ja putoaminen

Monet tikastapaturmat tapahtuvat helposti ehkäistävissä olevien inhimillisten virheiden ja vaarallisten käyttötapojen seurauksena. Sopimattomat jalkineet ovat yllättävän yleinen syy liukastumiseen, kompastumiseen ja putoamiseen korkealla työskennellessä. Käytä aina kumipohjaisia työsaappaita tai muita sopivia jalkineita, jotta jokainen askeleesi on turvallinen. Muita vaarallisia käytäntöjä ovat tikkaiden kiipeäminen kaksi askelmaa kerrallaan, tikkaiden siirtäminen tai säätäminen niillä seisoessa ja liukuminen sivuprofiileja pitkin alas sen sijaan, että laskeutuisi kunnolla ja varovasti.

Liukastumisen ja tikkailta putoamisen välttäminen

Tikkaan rakenteen pettäminen

Älä koskaan oleta, että koska kiipeäminen oli turvallista edellisellä kerralla, tikkaita ei tarvitse tällä kertaa tutkia. Vauriot ovat saattaneet jäädä huomaamatta tai ilmetä sen ja tämän hetken välillä. Yleisiä mekaanisia vikoja ovat pienojen tai sivuprofiilien vauriot. Tikkaiden ylikuormitus voi pahentaa vikoja tai jopa aiheuttaa rakenteeltaan ehjien tikkaiden pettämisen. Kaikki tikkaiden turvallisuuteen liittyvä on käsitelty kohdassa ”Tikkaiden tarkastaminen”.

Valitse sopivat vapaasti seisovat tikkaat. 200P on tähän mennessä paras tasotikasmallimme.

Sähköiskuvaara

Tikkaita ei saa koskaan sijoittaa liian lähelle sähkölaitteita, kuten ilmajohtoja. Työn vaatima keskittyminen voi tilapäisesti heikentää tietoisuutta näkökentän ulkopuolella olevista kohteista. Jos yksi tällaisista kohteista on sähköjohto, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen. Älä koskaan pystytä tikkaita sähkönlähteen tai vaarallisen kohteen lähelle. Tämä koskee erityisesti alumiinitikkaita, jotka johtavat sähköä ja voivat olla vaaralliset liian lähellä jännitteistä virtalähdettä. Lisäksi huolimattomasti asennetut tikkaat voivat vahingoittaa sähkölaitteita, kuten kattovalaisimia, kansia ja suojaeristystä.