Käytä tikkaita oikein

Tikkaille kiipeäminen ei teoriassa ole kovin vaikeaa. Samoin kuin monella muullakin elämän osa-alueella, onnettomuuksia kuitenkin sattuu silloin, kun on kiire, otetaan riskejä, työskennellään väsyneenä tai keskittyminen herpaantuu. Se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty, mutta paras turvallisuusstrategia on varata riittävästi aikaa ja tilaa työn tekemiseen rauhallisesti ja keskittyneesti.

Käytä tikkaita oikeinKäytä tikkaita oikein

Turvallisuusohjeet ennen käyttöä

Monet tikastapaturmat voidaan jäljittää toimiin, jotka tehtiin – tai ei tehty – ennen tikkaille kiipeämistä. Panosta siis turvallisuuteen ja käy läpi oma toimintasi, tikkaasi ja ympäristösi ennen kiipeämistä.

Käy läpi oma toimintasi

Älä käytä tikkaita, jos kuntosi ei salli sitä. Älä kiipeä tikkaille, jos sinulla on huono olo tai jos olet huumeiden, alkoholin tai tiettyjen lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Varmista myös, että käytät asianmukaisia kenkiä ja vaatteita, jotka eivät aiheuta takertumisvaaraa.

Tarkasta tikkaat

Tarkasta tikkaat päällisin puolin ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa, eikä edellisen käytön jälkeen ole syntynyt vaurioita. Älä koskaan käytä viallisia tikkaita, oli työtehtäväsi kuinka kiireellinen hyvänsä.

Tarkasta ympäristö

Tarkasta ympäristösi ja varmista, ettei siellä ole vaaratekijöitä, kuten ajoneuvoja ja muita liikkuvia kohteita, jotka voivat törmätä tikkaisiin. Ota huomioon kova tuuli ja sähköiskuvaara. Noudata myös varotoimia työskennellessäsi ovien lähellä, koska huonolla tuurilla oven avaaminen voi kaataa tikkaat.

Tikkaiden sijoittaminen

Tikkaiden oikea asennus ja sijoittaminen on olennaista niiden turvallisuuden kannalta. Aseta tikkaat aina kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Tämä on tietysti erityisen tärkeää ulkona työskennellessä. Tarkista, ettei maaperä ole liukas, epätasainen tai kantavuudeltaan heikko. Muista, että myös märkä tai pölyinen lattia sisätiloissa voi olla petollisen liukas.

Jos työskentelyolosuhteet jättävät toivomisen varaa, turvavarusteet, kuten tuki- ja pidennysjalat sekä tikasjalustat, voivat olla suureksi avuksi. Joskus ratkaisu voi olla niinkin yksinkertainen kuin tikkaiden vakauttaminen köydellä tai hihnalla.

Nojatikkailla pääsee tarvittaessa hyvinkin korkealle. Tällöin kannattaa varmistaa, että tikkaat on asetettu oikein ja kiipeäminen on turvallista. Jos työskentelet nojatikkailla ilman turvavarusteita tai pelkällä tikasjalustalla, varmista että tikkaat tulevat 75 asteen kulmaan. Varmista myös, että tikkaiden alaosa ei pääse liukumaan maata pitkin.

Ennen tikkaille kiipeämistä varmista, että kaikki lukitusmekanismit on lukittu. Kun olet aloittanut työskentelyn, näe vaivaa ja siirrä tikkaita tarvittaessa. Älä koskaan riskeeraa turvallisuuttasi nojaamalla tikkaiden ulkopuolelle ulottuaksesi johonkin. Kun sinun on siirrettävä tikkaita, kiipeä aina ensin alas. Älä koskaan yritä siirtää tikkaita samalla kun seisot niillä.

Tikkaiden oikea käyttö

Työskentely tikkailla

Kun työskentelet tikkailla, pysy rauhallisena äläkä yritä haastaa fysiikan lakeja. Älä altista tikkaita liiallisille sivuvoimille, älä koskaan nouse korkeammalle kuin mihin tikkaat on tarkoitettu ja varmista, ettet ylitä enimmäiskuormitusta.

Muista myös pitää taukoja. Väsymys on riskitekijä, jota ei pidä aliarvioida.

Säilytä tasapaino

Jotta sinä ja tikkaat pysyisitte tasapainossa, muista pitää painopisteesi tikkaiden sisäpuolella. Hyvä nyrkkisääntö on se, että voit kurkottaa vain niin pitkälle, että napasi pysyy tikkaiden sivujen sisällä.

Vältä liiallista kuormitusta sivusuunnassa, kuten tiili- ja betoniseinien poraamista. Tehosta turvallisuutta varustamalla tikkaasi tukijaloilla tai jalustalla. Pidä aina tukeva ote tikkaita noustessasi ja laskeutuessasi ja varmista, että mukanasi olevat varusteet ovat kevyitä ja helppokäyttöisiä.

Älä kiipeä liian korkealle

Älä seiso vapaasti seisovien tikkaiden kahdella ylimmällä pienalla ilman tasoa tai putoamissuojaa/hyllyä äläkä nojatikkaiden kolmella ylimmällä pienalla. Muista myös, että vapaasti seisovia tikkaita ei saa koskaan käyttää kiipeämiseen ja toiselle tasolle siirtymiseen.

Älä kuormita tikkaita liikaa

Älä ylitä tikkaiden suurinta sallittua kuormaa. Useimmiten tämä tarkoittaa sitä, että tikkailla saa olla vain yksi ihminen kerrallaan ja enimmäiskuorma on 150 kg. Osa työpukeistamme on hyväksytty kahdelle hengelle ja niiden enimmäiskuorma on 300 kg. Löydät tiedot enimmäiskuormasta tuotteen etiketistä.