Tarkista tikkaiden turvallisuus

Työskenteletpä korkealla harvoin tai päivittäin, sinun on tiedettävä mitä tikkaiden tarkastuksessa tulee huomioida. Lisäksi tarkastuksista on tärkeää tehdä säännöllinen, jopa jokapäiväinen rutiini.

Tarkista tikkaiden turvallisuus Turvallisuuden tarkastuslista.Tarkista tikkaiden turvallisuus Turvallisuuden tarkastuslista.

Kuvittele mitä tapahtuisi, jos ajaisit autoa ja yhtäkkiä jarrut lakkaisivat toimimasta. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi autoille tehdään säännönmukaiset katsastukset, minkä lisäksi useimmat myös huollattavat autoaan säännöllisesti. Vastaavasti voit välttyä ikäviltä yllätyksiltä tikkaiden käytön aikana, kun pidät aina silmällä mahdollisia vaurioita ja suoritat perusteellisemman tarkastuksen vähintään kerran vuodessa, aivan kuten autonkin kanssa.

Aloita tarkistamalla tikkaasi aina pikaisesti ennen käyttöä. Varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa, eikä niihin ole tullut vaurioita edellisen käyttökerran jälkeen. Jos olet tikkaiden ainoa käyttäjä, sinulla on luultavasti melko hyvä käsitys niiden kunnosta, mutta jos ne ovat monien käytössä tai niitä on kuljetettu, ne kannattaa tarkastaa huolellisemmin.

Tikkaat tulee tarkastaa perusteellisemmin vähintään kerran vuodessa. Jos tikkaita käytetään hyvin usein ja monen ihmisen toimesta, tarkastuksia kannattaa tehdä tiheämmin.

Näin tarkastat tikkaasi

  • Varmista, että tikkaissa ei ole vaurioita, kuten lommoja, halkeamia tai kulumista osissa.
  • Varmista, ettei tikkaissa ole löystyneitä ruuveja tai niittejä.
  • Aseta tikkaat toiselle sivulleen ja tarkista, ettei sivupalkkien välillä ole sivuliikettä tai välystä osien välillä.
  • Tarkista tikkaiden sivuosat alimman pienan/askelman alta erityisen huolellisesti. Tässä kohdassa vauriot voivat olla erittäin vakavia ja niitä aiheutuu helposti, jos tikkaita käsitellään varomattomasti. Jos tikkaiden sivuosat ovat vähänkin taipuneet, älä käytä tikkaita!
  • Varmista, että seisomapinnat, kuten tasot, askelmat ja pienat, suojaavat asianmukaisesti liukastumiselta eikä niillä ole öljyä, maalia, likaa, lunta, jäätä jne.
  • Tarkista kaikki lukituslaitteet, saranat ja sivutuet. Sivutuet ovat erityisen tärkeät pukeissa ja kaksipuolisissa tikkaissa, koska niissä ei ole tasoa, joka toimisi lisätukena.
  • Tarkista, että liukuesteillä on hyvä kitka maata vasten. Nojatikkaissa liukuesteet ovat erityisen tärkeät, joten varmista, että ne ovat moitteettomassa kunnossa. Tarkista, että urissa ei ole likaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia. Varmista, etteivät liukuesteet ole niin kuluneet, että sivuosa työntyisi pohjan läpi. Tarkista myös, ettei materiaali ole kovettunut, sillä se voi heikentää merkittävästi kitkaa maata vasten. Materiaalin kuluminen on prosessi, joka kestää yleensä melko pitkään, joten ole erityisen tarkkana tarkastaessasi vanhoja tikkaita. Hyvin vanhoissa tikkaissa muovi on saattanut olla jo alun perin heikkolaatuisempaa. Myös UV-valo voi kiihdyttää kulumisprosessia, joten vältä tikkaiden säilyttämistä suorassa auringonvalossa.
  • Varmista, että kaikki turvalaitteet on asennettu oikein ja asennusohjeiden mukaisesti.

Varaosat

Wibe Ladders tarjoaa tikkaisiin kattavan valikoiman varaosia, kuten liukuesteitä, pyöriä, päätysuojia, sivutukia, putoamissuojia ja tasoja. Käyttäjä voi vaihtaa minkä tahansa varaosana myydyn osan asennusohjeiden mukaan. Emme suosittele sellaisten osien korjaamista, joita ei myydä varaosina.

Huomaa, että taivutettuja alumiiniosia, kuten tikkaiden sivuja, askelmia ja pienoja, ei voida korjata taivuttamalla niitä takaisin muotoonsa. Kun alumiinia taivutetaan tai kolhitaan, materiaalin ominaisuudet muuttuvat pysyvästi. Jos tikkaat vaurioituvat korjauskelvottomaksi, suosittelemme niiden hävittämistä, jotta joku muu ei voi käyttää niitä vahingossa.


Aiheeseen liittyvien tuotteiden otsikko sivun alareunassa